JDU.mn Ямх охин урлан - Наалддаг ном
JDU.mn Ямх охин урлан - Наалддаг ном
JDU.mn Ямх охин урлан - Наалддаг ном
JDU.mn Ямх охин урлан - Наалддаг ном
JDU.mn Ямх охин урлан - Наалддаг ном
JDU.mn Ямх охин урлан - Наалддаг ном
JDU.mn Ямх охин урлан - Наалддаг ном

Ямх охин урлан - Наалддаг ном

Дүрс, үсэг, тоог наах, салгах эвлүүлэх, уях замаар хүүхдийн гарын жижиг булчингуудыг хөгжүүлнэ. Мөн тоо, үсэгээ нүдлэхэд тустай.

№: 1576 Төрөл: